Supervize

Chtěli byste, aby supervize nebyla jen nutnou formalitou? Přáli byste si, aby účastníkům přinesla nejen podporu jejich současných pracovních kompetencí, ale také užitečné podněty pro rozvoj jejich dovednosti zvládat nároky, které sebou práce v sociálních službách přináší?

Objevte pro váš tým supervizi, která to dovede. Nabízím pravidelná supervizní setkání, z nichž budou účastníci odcházet individuálně posíleni a zároveň vědomi si tvůrčí síly týmové práce.