Vzdělávání
Kurzy, výcviky, poradna pro pečující o osoby s ACH


Aktuální kurzy:

  • Umění relaxace
  • Význam rituálů v životě člověka
  • Terapie snoezelen pro seniory
  •